Wsparcie biznesowe COVID-19

Polski rząd opracował i opublikował przepisy obejmujące działania, które mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Składają się one na tzw. tarcze antykryzysowe, które mają ustabilizować polską gospodarkę i dać jej impuls inwestycyjny poprzez m.in. zachowanie płynności finansowej w firmach, czy ochronę zatrudnienia.

Przedstawiamy najważniejsze z przyjętych rozwiązań podatkowych i prawnych oraz możliwe formy wsparcia, które mają wesprzeć polską gospodarkę podczas walki z pandemią COVID-19.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z dostępnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców lub potrzeby bardziej szczegółowej analizy, zachęcamy także do kontaktu z naszymi ekspertami, doradcami podatkowymi, prawnymi i księgowymi.

Wsparcie płynności przedsiębiorstw

W obliczu wybuchu pandemii COVID-19 zachowanie płynności finansowej jest sprawą fundamentalną dla każdego biznesu. Opracowanie skutecznego planu finansowego umożliwiającego jak najszybsze pozyskanie dodatkowych funduszy jest kluczowym wyzwaniem, przed jakim staną kierownictwa większości przedsiębiorstw w najbliższych tygodniach.

Sprawdź nasze usługi

Prawo podatkowe

Tarcza antykryzysowa zawiera pakiet różnych rozwiązań w obszarze prawa podatkowego, z których część może mieć wpływ na polepszenie płynności finansowej przedsiębiorstw. Pozostałe z nich odnoszą się głównie do przełożenia terminów sprawozdawczości podatkowej, zawieszenia toczących się postępowań czy do zmian sposobu komunikacji z organami podatkowymi.

Sprawdź nasze usługi

Kwestie pracownicze

Znowelizowana Ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza szereg możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze pracowniczym.

Sprawdź nasze usługi

Branża nieruchomości

Dnia 31 marca 2020 r. Prezydent podpisał tzw. specustawę związaną m.in. ze zwalczaniem COVID-19, którą od razu ogłoszono w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568). Ustawa dotyka w różnym stopniu wielu aspektów życia gospodarczego, nie omijając sektora nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Sprawdź nasze usługi

Wsparcie prawne

Komplikacje spowodowane przez pandemię koronawirusa, wpływają na cały obrót gospodarczy. Z uwagi na dynamikę sytuacji, opublikowana została specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa”), która dopuszcza liczne nowe rozwiązania dedykowane przedsiębiorcom.

Sprawdź nasze usługi