VII Kongres Infrastruktury Polskiej

12

czerwca 2019
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Drukuj

VII Kongres Infrastruktury Polskiej

Strona wydarzenia

12 czerwca 2019 r. w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie odbędzie kolejna edycja Kongresu Infrastruktury Polskiej. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Wydarzenie to gromadzi szerokie grono specjalistów związanych z rynkiem infrastruktury transportowej i energetycznej wokół aktualnych tematów i wyzwań branżowych.

Kongres składa się z równoległych sesji, w trakcie których odbędą się prelekcje dotyczące wyzwań polskiej infrastruktury, jak na przykład: zarządzanie roszczeniami w sporach budowlanych, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych i jej wpływ na realizację inwestycji, czy innowacyjne rozwiązania sprzyjające tworzeniu przyjaznej infrastruktury transportowej.

Zapraszamy do udziału w prezentacji pt: „Polityka w zakresie pozyskiwania kadr na potrzeby branży” (godz.15:10; Sesja: Proces realizacji inwestycji), którą wygłosi Dorota Trojanowska, Partnerka kierująca zespołem doradztwa personalnego TPA Poland oraz Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Zapraszamy do udziału i rejestracji.

Publikacje

What’s new in taxation of Polish Real Estate Marke…

Real Estate Guidebook 2018/2019

Inwestycje instytucjonalne w polskim PRS 2018/2019

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku

Wyceny i modelowanie finansowe

Postępowania Podatkowe i Sądowe

Doradztwo personalne

Outsourcing księgowy

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo biznesowe dla branży nieruchomości