Interpretacje podatkowe dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi automatycznie wygasną

| Do przeczytania w 1 min

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje zmiany w zakresie składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej poprzez wprowadzenie określonej, obowiązkowej procedury wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych w odniesieniu do transakcji oraz czynności podejmowanych przez podmioty powiązane („wniosek grupowy”).

Zgodnie z projektem nowelizacji celem nowych postanowień jest ograniczenie „nadużyć” popełnianych przez podatników, którzy uczestniczą w złożonych transakcjach i składają wnioski o odrębne interpretacje tylko częściowo odzwierciedlające kontekst biznesowy całej transakcji.

W opinii Ministerstwa Finansów tego rodzaju praktyki, m.in. składanie wniosków przez spółki w organizacji lub spółki nieprowadzące działalności, miały na celu uzyskanie korzystnych interpretacji, które pozwalały na wdrażanie optymalizacji podatkowych.

Interpretacje podlegające specjalnej procedurze złożenia wniosku grupowego zgodnie z nowymi przepisami powinny zostać zaktualizowane, aby spełniały nowe wymogi, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej Ordynacji podatkowej. Zgodnie z projektem interpretacje, które nie zostaną zaktualizowane, automatycznie wygasną. Dlatego też należy dokonać analizy uzyskanych interpretacji oraz potencjalnych skutków nowych przepisów.

Planowana data wejścia w życie – 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym.