„Investing in” edycja 2017

| Do przeczytania w 2 min

Investing in 2017. System podatkowy w Polsce i 10 państwach Europy.

Lata 2016 i 2017 to okres rosnącej liczby zmian w systemie podatkowym w Polsce oraz wielu europejskich krajach. Nowelizacje przepisów oraz implementacje nowych regulacji, zobowiązują przedsiębiorców do wdrażania w ich firmach szeregu modyfikacji oraz wymuszają konieczność szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia prawnopodatkowego. Wiele wskazuje na to, że takich działań w najbliższym czasie będzie więcej.

Polska a Europa

System podatkowy żadnego kraju nie może funkcjonować niezależnie, w oderwaniu od otoczenia gospodarczego. Polska ze względu na swoje położenie, nie tylko geograficzne ale i ekonomiczno-polityczne, jest ważnym punktem na mapie Europy. Stąd też regulacje podatkowe stanowią tak istotny przedmiot wielu dyskusji i analiz ekonomicznych.

Cieszy nas fakt, że Polska na tle innych państw europejskich notuje wciąż bardzo dobre wyniki w zakresie nowych inwestycji, a także jest miejscem zainteresowania zagranicznych podmiotów rozważających rozszerzenie działalności. Pomimo dość dynamicznej sytuacji politycznej, na tak pozytywną atmosferę wpływ ma niewątpliwie lista dostępnych zachęt podatkowych, jak ulga na działalność badawczo-rozwojową, korzystne warunki funkcjonowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, czy dostępność dobrze wykształconej kadry – komentuje Krzysztof Kaczmarek, Partner zarządzający TPA Poland.

Investing in

Przedsiębiorcy i inwestorzy zagraniczni, podejmując decyzję o rozpoczęciu działalności na rynkach zagranicznych muszą brać pod uwagę wiele czynników – w szczególności regulacje podatkowe. Aby odpowiedzieć na te potrzeby, Grupa TPA przygotowała kolejną edycję Investing in 2017. Jest to opracowanie, które pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi regulacjami podatkowymi danego kraju oraz błyskawiczne wychwycenie różnic i zależności pomiędzy systemami podatkowymi Polski oraz Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Serbii, Słowacji i Słowenii. Wszystkie broszury są dostępne w niemieckiej i angielskiej wersji językowej.