Miasta atrakcyjne dla biznesu

| Do przeczytania w 2 min

property forum, nieruchomośći, nieruchomości komercyjne, eksperci TPA, TPA Poland

W dniach 26-27 września 2016 r. w Warszawie odbyła się VI edycja Property Forum – w tym roku pod hasłem „Nieruchomości zdefiniowane na nowo – horyzont 2030”.

Ponad 1000 uczestników, przeszło 120 prelegentów, 2 dni dyskusji i uroczysta gala wręczenia nagród Prime Property Prize 2016. Inwestorzy, deweloperzy, najemcy, politycy, samorządowcy i finansiści na jednej scenie i w kuluarach. Firma TPA Poland ponownie została partnerem tego wydarzenia.

Panel „Już nie 7, ale 50 – miasta atrakcyjne dla biznesu” moderowany przez Wojciecha Sztubę, partnera zarządzającego TPA Poland, poświęcony został rosnącemu udziałowi mniejszych miast polskich w globalnym rynku komercyjnych produktów inwestycyjnych, który do niedawna był domeną Warszawy i największych aglomeracji.

W panelu wzięli udział przedstawiciele władz Katowic, Częstochowy i Kielc, a także deweloperów (Panattoni, TDJ), firm doradczych (JLL) i organizacji biznesowych (ABSL).

Dyskutowano sposób, w jaki trend rozwojowy w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych czy magazynowych typowy dla największych miast przenosi się na mniejsze ośrodki. Podkreślono dominującą dla sektora biurowego rolę branży nowoczesnych usług dla biznesu, dla których Polska, obok Indii i Filipin, stała się jednym z głównych kierunków inwestycyjnych.

Dobrze rozpoznane i rozpowszechnione sukcesy takich ośrodków jak Kraków, Wrocław czy Trójmiasto wzmacniają pozycję mniejszych miast w konkurowaniu o lokalizowanie nowych inwestycji, zwłaszcza tych, które są infrastrukturalnie i funkcjonalnie (np. poprzez rynek pracy) połączone z dużymi aglomeracjami.

Paneliści prognozowali także koniunkturę w poszczególnych podsektorach z perspektywy najbliższych 5 lat podkreślając, że mimo obecnie bardzo wysokiego momentum, także w przyszłości należy oczekiwać napływu dalszych, masowych inwestycji typu BPO/SSW oraz magazynowych, a w mniejszym stopniu także handlowych.