Odliczenie darowizn

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


Przedsiębiorcy będą mogli uwzględniać w rozliczeniach z fiskusem darowizny przekazywane na walkę z COVID-19. Odliczyć będzie można darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Jeżeli darowizny te zostaną przekazane przez przedsiębiorców do dnia 30 kwietnia 2020 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200%, w maju 2020 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150%, natomiast od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny. Odliczeniu od dochodu będzie podlegać pełna kwota darowizny pod warunkiem jej udokumentowania dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizn rzeczowych – oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.