Prawo podatkowe

Powrót do menu:
Wsparcie biznesowe COVID-19


Tarcza antykryzysowa zawiera pakiet różnych rozwiązań w obszarze prawa podatkowego, z których część może mieć wpływ na polepszenie płynności finansowej przedsiębiorstw. Pozostałe z nich odnoszą się głównie do przełożenia terminów sprawozdawczości podatkowej, zawieszenia toczących się postępowań czy do zmian sposobu komunikacji z organami podatkowymi. W naszym opracowaniu znajdziecie Państwo zestawienie dostępnych rozwiązań z krótkim opisem możliwości skorzystania z nich.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub zapotrzebowania na wsparcie przykładowo w zakresie:

  • analizy dostępności rozwiązań z tarczy dla Państwa biznesu,
  • zaprojektowania całościowej koncepcji skorzystania z rozwiązań prawno-podatkowo-finansowych dedykowanych dla Państwa biznesu,
  • prowadzenia postępowań dotyczących skorzystania z ulg przewidzianych tarczą antykryzysową,
  • analizy wpływu regulacji tarczy na bieżące rozliczenie podatkowe i sytuację w najbliższym czasie,

prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.