Komunikacja z organami podatkowymi

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


W okresie częściowego zamrożenia aktywności gospodarczej i obostrzeń w poruszaniu się w czasie epidemii powstaje praktyczny problem komunikowania się z organami podatkowymi. Pakiet tarczy antykryzysowej adresuje rozwiązania części z tych potrzeb.

Przede wszystkim w okresie stanu zagrożenia bieg terminów procesowych i sądowych ulega zawieszeniu.

Nadal funkcjonuje system e-deklaracji podpisywanych elektronicznie, bramka do składania raportowania w ramach MDR czy też system ePUAP.

Dla potrzeb kodeksu karno-skarbowego przewidziano rozszerzoną możliwość sposobu składania pism. Zawiadomienia wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

Ograniczenie komunikacji powodują również przesunięcia terminów sprawozdawczości podatkowej.

W praktyce warto też skorzystać z samoobsługowych „pocztomatów” Poczty Polskiej w ramach usługi Strefa 24h. Pod odpowiednimi linkami znajdziecie Państwo wykaz dostępnych urządzeń dostępna oraz instruktaż korzystania z pocztomatów.

Kontakt