Zawieszenie postępowań

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych ulega zawieszeniu. Obejmuje to swoim zakresem postępowania sądowe (w tym sądowo-administracyjne), egzekucyjne, karne, karne skarbowe, w sprawach o wykroczenia, postępowania administracyjne, postępowania i kontrole prowadzone na podstawie Ordynacji podatkowej oraz kontrole celno-skarbowe. Co istotne zawieszenie dotyczy terminów, ale nie samych postępowań, które mogą toczyć się dalej.

Kontakt