Nowe terminy raportowania MDR

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r., zostały odroczone terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych. Oznacza to, że terminy na wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez promotora, korzystającego i wspomagającego nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu.

Dotyczy to w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2).

Zasady te odnoszą się zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych).

Kontakt