Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy” (podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro). Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r. będą obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu podatkowym składanym za 2020 r.

Kontakt