Opłata prolongacyjna w należnościach z tytułu składek do ZUS

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach z tytułu składek do ZUS

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z odroczenia terminu płatności należnych składek ZUS lub rozłożenia płatności należnych składek ZUS na raty są zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Ulga w opłacie prolongacyjnej dotyczy odro­czenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek za okres od 1 stycz­nia 2020 r., jeżeli wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty złożony zostanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicz­nego, albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Kontakt