PPK w Twojej firmie. Czy jesteś przygotowany?

5. lutego 2020 | Do przeczytania w 1 min

Pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób są objęci ustawą od 1 stycznia 2020 r. i powinni już rozpocząć przygotowania do wdrożenia PPK.

PPK to powszechny, dobrowolny (z perspektywy zatrudnionych) oraz prywatny system gromadzenia dodatkowego kapitału na emeryturę. Chęć udziału w PPK może wyrazić każda zatrudniona osoba w wieku 18-70 lat, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym od co najmniej 3 miesięcy.

Przeczytaj więcej na temat wdrażania Pracowniczego Planu Kapitałowego w alercie przygotowanym przez ekspertów TPA Poland oraz  Kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal.