Real Estate Guidebook 2017/2018

2. października 2017 | Do przeczytania w 2 min

Zapraszamy do lektury trzeciej edycji naszego księgowo-podatkowego przewodnika dla branży budowlanej oraz nieruchomościowej. Sektor nieruchomości nie zwalniał w 2017 r. tempa i cały czas pozostaje atrakcyjny dla inwestorów. Wzrosty aktywności deweloperów można zaobserwować zarówno w obszarze komercyjnym jak i mieszkaniowym. Na tym ostatnim coraz częściej zaczynają pojawiać się zagraniczne fundusze inwestycyjne, zainteresowane popularnymi w Europie Zachodniej portfelowymi inwestycjami w mieszkania na wynajem. Rosnący udział polskich inwestorów i deweloperów w rynku nieruchomości może zyskać sprzymierzeńca w postaci procedowanej ustawy o tzw. REIT-ach. W budownictwie z kolei widać było wyraźne oznaki ożywienia, co cieszy po słabym 2016 roku.

Nasz przewodnik pomyślany jest jako wsparcie dla działów finansowo-księgowych mierzących się w codziennej praktyce bądź przy okazji sporządzania sprawozdań finansowych  ze skomplikowaną materią podatkowo-rachunkową w obszarze nieruchomości i budownictwa. Dlatego w tym roku przygotowaliśmy nowe studia przypadków, w których chcemy się z Państwem podzielić praktyczną wiedzą wynikającą z naszej najświeższej praktyki doradczej. Tutaj warto zwrócić uwagę na takie tematy jak: odwrotne obciążenie VAT przy niektórych usługach budowlanych, czy też zagadnienie implementacji dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania (ATAD), bądź zmiana przepisów dotyczących wkładów niepieniężnych w innej postaci niż przedsiębiorstwo. Z drugiej strony mając na uwadze zachodzące bądź projektowane zmiany w prawie i praktyce podatkowej przyjrzeliśmy się takim zagadnieniom jak planowany podatek od nieruchomości komercyjnych i jego ewentualny wpływ na alokację ceny na budynki i budowle lub zapowiadane ograniczenie możliwości rozpoznawania kosztów finansowania dłużnego.

Rozwiązania podatkowe zostały oparte o aktualne (na dzień wydania publikacji) przepisy prawa podatkowego, z uwzględnieniem planowanych, najważniejszych zmian zapowiadanych na 2017 oraz 2018 r. oraz o najbardziej aktualną linię orzeczniczo-interpretacyjną w tym zakresie.

Kontakt