Real Estate Services

| Do przeczytania w 2 min

Real Estate Services specjalizuje się w usługach doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa strategicznego, wycen oraz wszelkiego rodzaju finansowania i refinansowania.

Świadczymy dostosowane do potrzeb klienta usługi z praktycznym podejściem do wszystkich sektorów rynku nieruchomości, w tym nieruchomości komercyjnych, biur, magazynów, centrów handlowych, hoteli oraz gruntów pod inwestycje, handlu detalicznego, a także nieruchomości mieszkaniowych.

Dzięki długoletniej działalności na rynku nieruchomości i unikalnym połączeniu kompetencji, jesteśmy w stanie optymalnie pozycjonować oferty sprzedaży nieruchomości komercyjnych i deweloperskich, również w transakcjach „off-market”.

Sporządzane przez nas opracowania są zgodne z polskim prawem, standardami polskimi (PFSRM), europejskimi (TEGoVA), międzynarodowymi standardami wyceny (IVS) oraz standardami Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Wyceny wykonywane są w formie Operatów Szacunkowych, jak i „Valuation Reports” w języku angielskim, zgodnie ze Standardami RICS.


Finansowanie transakcji

Wspieramy i dobieramy optymalne struktury finansowania dla każdego segmentu rynku inwestycyjnego i większości rodzajów produktów poczynając od biur, hoteli, powierzchni handlowych i przemysłowych, sektora mieszkaniowego oraz szeroko pojętych gruntów inwestycyjnych.

Tworzymy rozwiązania finansowe obejmujące finansowanie akwizycyjne, refinansowanie, strukturyzację kapitału własnego preferowanego oraz podporządkowanego, finansowanie pomostowe, budowlane, korporacyjne oraz nabywanie terenów inwestycyjnych.

_______

Wyceny nieruchomości

Określamy wartość rynkową nieruchomości do celów:

  • zabezpieczenia wierzytelności banku,
  • ofert i negocjacji cen transakcyjnych
  • sprawozdań finansowych
  • prospektów emisyjnych
  • aportu
  • transakcji sale and leaseback.

Sporządzone operaty są zgodnie z polskim prawem, standardami polskimi (PFSRM), europejskimi (TEGoVA), międzynarodowymi standardami wyceny (IVS) oraz standardami Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Wyceny wykonywane są w formie Operatów Szacunkowych, jak i „Valuation Reports” w języku angielskim, zgodne ze Standardami RICS.

_______

Doradztwo inwestycyjne i pośrednictwo

Dzięki długoletniej działalności na rynku nieruchomości i unikalnym połączeniu kompetencji, eksperci działu Real Estate Services są w stanie optymalnie pozycjonować oferty sprzedaży nieruchomości komercyjnych i deweloperskich, również w transakcjach „off-market”.

Jednocześnie, wiedzą jak znaleźć optymalny produkt inwestycyjny wśród ofert sprzedaży, działając na zlecenie dewelopera lub funduszu.

Kontakt