What’s new in taxation of Polish Real Estate Market? 2018/2019

18. września 2018 | Do przeczytania w 2 min

 TPA_Poland_Whats-new-in-taxation_2018Podatek od nieruchomości komercyjnych, zmiany w uwzględnianiu wydatków w kosztach uzyskania przychodów, odwrócony VAT przy usługach budowlanych – to tylko część rozwiązań podatkowych wprowadzonych dla branży nieruchomości w Polsce. Niestety to nie koniec.

Rok 2018 obfitował w nowości podatkowe dla rynku nieruchomości. Mieliśmy do czynienia zarówno ze zmianami w obowiązujących regulacjach, jak i z wdrażaniem zupełnie nowych instytucji, dotychczas w Polsce nieobowiązujących. Co więcej, wydaje się, że kolejny rok – 2019, będzie równie dynamiczny w tym obszarze.

„Jedna z wprowadzonych nowości to minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych. Pewne jego rozwiązania już funkcjonują. Jednak modyfikacji ulegnie on z początkiem 2019 roku” – zauważa Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, Partner Zarządzający TPA Poland.

Jednocześnie dodaje, że duże modyfikacje objęły zasady ujmowania w kosztach podatkowych pewnych wydatków. Z początkiem 2018 rok znacznie ograniczono możliwość uwzględniania w wyniku podatkowym kosztów finansowania dłużnego oraz niektórych usług i wartości niematerialnych od podmiotów powiązanych. Nowe przepisy przewidują dalsze zmiany tych limitów.

Ponadto już nie jest i nie będzie możliwe zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od finansowania dłużnego służącego nabyciu udziałów (lub akcji) spółki, jeżeli w ostatecznym rozrachunku zostaną one rozliczone z dochodem operacyjnym spółki nabywanej. Oznacza to, że powszechnie stosowany mechanizm „debt push down” zostanie mocno ograniczony.

Sporo emocji i wątpliwości nadal wzbudza mechanizm odwróconego VAT w budownictwie, zwłaszcza na linii wynajmujący–najemca.

„Liczba nowości podatkowych może być oszałamiająca, a ich znajomość jest niezbędna do poprawności rozliczeń fiskalnych. Aby ułatwić inwestorom i przedsiębiorcom, a także ich personelowi finansowo-księgowemu poruszanie się w gąszczu nowych przepisów, przygotowaliśmy przewodnik po najważniejszych rozwiązaniach prawnych „What’s new in taxation of Polish Real Estate Market?”. Dodatkowo sygnalizujemy, co branżę czeka w najbliższej przyszłości” – zachęca do lektury Małgorzata Dankowska, doradca podatkowy, Partner TPA Poland.

W naszym Raporcie omawiamy:

  • Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych w nowej odsłonie.
  • Debt push down – podatkowe rozpoznanie kosztów finansowania limitowane.
  • Ograniczenia możliwości uwzględniania kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych w wyniku podatkowym.
  • Odwrócony VAT dla usług budowlanych.
  • Plany kolejnych zmian podatkowych, w tym m.in ustalanie i dokumentacja cen transferowych, odliczanie odsetek nominalnych, obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać pogłębione i dostosowane do Państwa potrzeb biznesowych informacje na  jakiekolwiek z tych zagadnień, zapraszamy do kontaktu. Chętnie poszukamy rozwiązań optymalnych dla Państwa profilu prowadzenia biznesu.

Pobierz Raport >>

Kontakt