Wzory wniosków | Application templates

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do wpisu:
Ulgi w spłacie podatków


Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych/odsetek
za zwłokę w podatku PIT/CIT/VAT/PON
(Application for remission of tax arrears/ interest on PIT/CIT/VAT/RET arrears)
Pobierz / Download (PL)

 

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę / odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek PIT/CIT/VAT/PON (Application for extension of time for payment of tax / tax arrears with default interest / interest for the delay in advance PIT/CIT/VAT/RET payments)
                    Pobierz / Download (PL) 

 

Oświadczenie o dostarczeniu
oryginałów dokumentów
(Statement on the delivery of originals documents)
Pobierz / Download (PL) 

 

Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku/zaległości
podatkowej w PIT/CIT/VAT/PON
(Application for dividing the payment of PIT/CIT/VAT/RET / tax arrears on such payments into instalments)
Pobierz / Download (PL)

 

Jeśli chcą Państwo otrzymać wnioski w formie edytowalnej, lub w przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.