Zwolnienie mikrofirm ze składek ZUS

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do sekcji:
Kwestie pracownicze


Budżet Państwa przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek ZUS.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Zwolnienie 100% z opłacenia składek ZUS dotyczy:

  • osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
  • płatników składek, którzy prowadzili działalność:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Zwolnienie 50% z opłacenia  składek ZUS dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie wniosek przedsiębiorcy, będzie on musiał opłacić zaległe składki. Wyjątkiem są składki za marzec. Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub płatnikiem zatrudniającym od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będziesz mógł uzyskać również jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Zapoznaj się ze szczegółowym opracowaniem na ten temat: Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – kwestie pracownicze