Kwestie pracownicze

Powrót do menu:
Wsparcie biznesowe COVID-19


Znowelizowana Ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza szereg możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze pracowniczym. Są one istotnym elementem w zatwierdzonej przez Sejm 31 marca 2020 r. tzw. Tarczy antykryzysowej.

Nasze wsparcie w obszarze pracowniczym związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z tzw. Tarczy antykryzysowej obejmuje między innymi:

  • pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków o zwolnienie ze składek ZUS,
  • pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków o odroczenie płatności składek ZUS i podatku dochodowego,
  • doradztwo dotyczące różnych form dofinansowań przewidzianych w tarczy,
  • wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowań przewidzianych w tarczy (dofinansowania w związku z ochroną miejsc pracy oraz spadkiem obrotów, świadczenia związane z przestojami, relacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych),
  • pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów i porozumień w celu uzyskania dofinansowania.

Najnowsze przepisy wdrażają dla zatrudniających możliwość reagowania na zaistniały kryzys, który mocno uderzył w rynek pracy i będzie na nim odczuwalny przez wiele miesięcy. W kwestiach prawnych związanych z tymi aspektami zapraszamy do kontaktu z prawnikami kancelarii Baker Tilly Legal Poland.


Kontakt z naszymi ekspertami

W przypadku zainteresowania poniższymi programami zapraszamy do kontaktu z ekspertami TPA Poland oraz kancelarii Baker Tilly Legal Poland, którzy udzielą profesjonalnego wsparcia w każdym z wymienionych poniżej obszarów.

Zespół doradców TPA Poland i prawników kancelarii Baker Tilly Legal Poland łączy wszystkie wymagane kompetencje przy tego typu doradztwie.