Odroczenie zapłaty składek ZUS

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Kwestie pracownicze


Jeżeli z powodu epidemii COVID-19 przedsiębiorca ma problemy by zapłacić bieżące składki ZUS lub należności, które wynikają z zawartej z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek RDZ (można go złożyć elektronicznie).

Zapoznaj się ze szczegółowym opracowaniem na ten temat: Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – kwestie pracownicze

Kontakt