Zaliczki na podatek od wynagrodzeń

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Kwestie pracownicze


Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od wynagrodzeń wypłacanych przez pracodawców obowiązek zapłaty zostaje przesunięty na 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy (pracodawcy) ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Regulacje tę stosuje się odpowiednio do wypłat z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Zapoznaj się ze szczegółowym opracowaniem na ten temat: Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – kwestie pracownicze

Kontakt