Obniżenie wymiaru pracy

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do sekcji:
Kwestie pracownicze


Większą elastyczność z perspektywy pracodawców spowoduje nie tylko możliwość obniżenia wynagrodzeń, ale także nowe zasady dotyczące redukcji wymiaru czasu pracy.

Pracodawca, który odnotował spadek obrotów gospodarczych w związku z epidemią koronawirusa będzie mógł zredukować wymiar czasu pracy o maksymalnie 20%, jednak taka redukcja nie może spowodować, że pracownik będzie zatrudniony na mniej niż ½ etatu.

Konsekwentnie, wynagrodzenie pracownika po redukcji jego etatu nie może być poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pojawi się także możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzeń w wysokości maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale. Obecnie ta kwota wynosi 2079,43 złotych, jednak w przypadku kolejnych okresów konieczne będzie weryfikowanie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które zapewne zmniejszy się z uwagi na rozpoczynający się kryzys ekonomiczny.

Możliwość podjęcia powyższych działań jest uzależniona od spadku obrotów gospodarczych pracodawcy według wskaźników określonych szczegółowo przez ustawodawcę. Spadek obrotów będzie rozpatrywany według kryteriów ilościowych lub wartościowych, zależnie od spadku sprzedaży towarów lub usług.

Znowelizowana Ustawa precyzuje szczegółowe zasady w tym zakresie. Jako wartość bazową przyjęto spadek obrotów o co najmniej 15%, jeżeli przyjęta zostanie skala spadku obrotów, w co najmniej 2 miesiącach kalendarzowych następujących po 1 stycznia 2020 r. lub spadek obrotów, o co najmniej 25%, w dowolnym jednym miesiącu w 2020 r. Wobec tego, łatwiej będzie uzyskać wsparcie, jeżeli istotny spadek obrotów będzie trwał dłużej niż miesiąc (wówczas próg ulega obniżeniu z 25% do 15%).

Zapoznaj się ze szczegółowym opracowaniem na ten temat: Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – kwestie pracownicze

Kontakt