Prawo do obniżenia wynagrodzeń

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Kwestie pracownicze


Zaistniała sytuacja kryzysowa z pewnością doprowadzi do wzrostu bezrobocia oraz zwolnień w zakładach pracy. Ustawodawca zareagował na to zagrożenie proponując możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym w związku z epidemią koronawirusa. Wynagrodzenie będzie mogło zostać obniżone o nie więcej niż 50%, jednak wciąż nie będzie mogło być niższe, aniżeli minimalne wynagrodzenie za pracę, które wynosi w 2020 r. 2600 złotych brutto (przy uwzględnieniu określonego wymiaru czasu pracy).

Wprowadzona zostanie także możliwość dofinansowania wynagrodzeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jednak udział Funduszu nie będzie mógł przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli kwoty 1300 złotych).

Zapoznaj się ze szczegółowym opracowaniem na ten temat: Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – kwestie pracownicze

Kontakt