Dokumentacja usług niematerialnych

| Do przeczytania w 1 min

Wydatki poniesione na zakup usług niematerialnych np. usług doradczych, usług zarządzania, ujęte jako koszt podatkowy, często są przedmiotem kontroli podatkowych, w ramach których organy skarbowe kwestionują faktyczne wykonanie tych usług lub korzyści uzyskanych w związku z ich nabyciem i w związku z tym wskazują na konieczność wyłączenia wydatków poniesionych na ich nabycie z kosztów podatkowych. W celu skutecznej ochrony przed tego typu zarzutami, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. W tym zakresie służymy pomocą oferując:

  • Asystę w zebraniu dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie usług niematerialnych (przygotowanie tzw. defence file).
  • Przygotowanie uzasadnienia i dowodów dotyczących zasadności ponoszenia wynagrodzenia za usługi (w tym przeprowadzenie tzw. testu korzyści, z ang. „benefit test”).
  • Opracowanie procedur w zakresie gromadzenia dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie usług niematerialnych.
Kontakt