Doradztwo personalne

| Do przeczytania w 2 min

Wyróżniamy się doskonałym rozeznaniem rynku oraz dużą elastycznością w realizacji powierzonych nam projektów. Oferujemy naszym Klientom korzyści wynikające z synergii, jaką daje nam przynależność do grupy konsultingowej TPA.

Wartością dodaną, wyróżniającą nas spośród innych firm doradztwa personalnego, jest możliwość weryfikacji specjalistycznej wiedzy merytorycznej kandydatów (np. z obszaru finansów czy hotelarstwa).

Realizujemy projekty rekrutacyjne dla dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym notowanych na GPW. Prowadzimy rekrutacje zarówno na stanowiska specjalistyczne (charakteryzujące się wąską wiedzą techniczną), jak i średnie, i wyższe menedżerskie w różnych pionach organizacji (sprzedaż, marketing, finanse, księgowość, logistyka, produkcja).

Wśród naszych kompetencji na podkreślenie zasługuje wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w następujących obszarach: finanse i księgowość, budownictwo, hotelarstwo i turystyka, nowoczesne technologie, czy usługi medyczne.

Koncentrujemy się w szczególności na następujących grupach zagadnień:

  • Rekrutacja i selekcja kadr na stanowiska od średnich do najwyższych szczebli zarządzania;
  • Interim Management – czasowe przejęcie funkcji zarządczych (w obszarze finansów i w pozostałych pionach);
  • Audyt personalny – doradztwo personalne w zakresie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, w tym ocena istniejących zasobów, sugestie zmian;
  • Doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania polityki personalnej w firmie oraz niezbędnych narzędzi;
  • Assessment Center – badanie cech osobowości, predyspozycji i umiejętności związanych z pracą w grupie, w sytuacji stresowej lub na kierowniczym stanowisku;
  • Outplacement;
  • Testy psychologiczne, predyspozycyjne i menedżerskie – weryfikacja cech osobowościowych oraz wiedzy merytorycznej kandydatów w wybranych dziedzinach.

Zapoznaj się z zewnętrznymi ofertami pracy

Kontakt