Trwała utrata wartości projektów wiatrowych | Śniadanie biznesowe

25

kwietnia 2024

Drukuj

Trwała utrata wartości projektów wiatrowych | Śniadanie biznesowe

energia wiatrowa, wiatraki, energetyka odnawialna, seminarium

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu śniadań biznesowych, które organizujemy w naszym warszawskim biurze, tym razem pod tytułem: „Trwała utrata wartości projektów wiatrowych? Co ze sprawozdaniem finansowym? Racjonalizacja opodatkowania nieruchomości”.

Spotkanie będzie podzielone na 2 zasadnicze części. W pierwszej zostanie poruszony temat trwałej utraty wartości i zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty szacowania ewentualnej trwałej utraty wartości dla farm wiatrowych. W drugiej zaś nasi eksperci przedstawią założenia sprawdzonego i bezpiecznego sposobu efektywnego obniżenia wartości podatku od nieruchomości. Rozwiązanie ma charakter restrukturyzacyjny i wymaga spełnienia określonych warunków, które zostaną szczegółowo omówione w trakcie spotkania. 

AGENDA SPOTKANIA:
1.Trwała utrata wartości wg MSSF/UoR – zarys regulacji oraz aspekty praktyczne
   • Kiedy spełnione są przesłanki przeprowadzenia testu? 
   • Jakie są ogólne zasady ustalania trwałej utraty wartości? 
   • Ujęcie trwałej utraty wartości w sprawozdaniu finansowym 
   • Co dalej? 
2. Aspekty praktyczne testów na trwałą utratę wartości działających farm oraz projektów wiatrowych 
   • Wartość godziwa minus koszty sprzedaży 
      – „Najbardziej aktualna transakcja” a porównywalność różnych aktywów 
     – Zmiana istotnych warunków ekonomicznych a energetyka wiatrowa 
   • Wartość użytkowa 
     – Najważniejsze mechanizmy wyceny 
     – Założenia rynkowe 
     – Czynniki w największym stopniu wypływające na wartość użytkową.
3. Konsolidacja portfela wytwórczego z obniżeniem podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
   • Konsolidacja farm wiatrowych w mniejszej liczbie spółek projektowych jako sposób na redukcję OPEX 
   • Metody konsolidacji uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości 
   • Sposoby zneutralizowania obniżonej wartości do amortyzacji w CIT 
   • Czy należy obawiać się klauzuli obejścia prawa podatkowego? 

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i/lub przekazania niniejszego zaproszenia właściwym Państwa współpracownikom odpowiedzialnym za sprawozdzawczość finansową.

Zapraszamy serdecznie! 

Wojciech Sztuba oraz Krzysztof Horodko
Partnerzy Zarządzający 
TPA Poland

R.S.V.P. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 24 października 2016 r. poprzez wysłanie wiadomości na adres podany poniżej. W celu poprawnej rejestracji prosimy o podanie następujących danych w treści wiadomości: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, stanowisko i/lub wstawienie sygnatury e-mail z tymi danymi.

Kontakt: Witold Przybylski; witold.przybylski@tpa-group.pl; tel.: +48 61 63 00 500

UWAGA: Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie rejestracji na wydarzenie zostanie wysyłane drogą elektroniczną na kilka dni przed wydarzeniem. 

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022