Gdzie jest i dokąd zmierza polska energetyka wiatrowa? – raport „Energetyka Wiatrowa w Polsce” edycja 2024

4. czerwca 2024 | Do przeczytania w 3 min

Już jest – najnowsze 11. wydanie najbardziej wyczekiwanego opracowania na temat energetyki wiatrowej w Polsce. Raport „Energetyka wiatrowa w Polsce” to cykliczna publikacja, która od lat uznawana jest za najpełniejsze i cenione przez rynek kompendium wiedzy i aktualnych informacji dotyczących obecnego stanu branży, perspektyw rozwoju oraz trendów dostrzeganych w obszarze energetyki wiatrowej w Polsce.  

Jak co roku, również tegoroczna 11. Edycja opracowania, przygotowanego we współpracy ekspertów firmy doradczej TPA Poland i Baker Tilly TPA, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz kancelarii prawnej DWF, zawiera w sobie informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, podatkowych, biznesowych i finansowych, a także ograniczeń i perspektyw rozwoju sektorów onshore i offshore. Dodatek specjalny uzupełniający tegoroczny raport został poświęcony przemysłowi wiatrowemu, czyli łańcuchowi dostaw, który jest już znaczącą częścią polskiego PKB, a którego zaawansowanie technologiczne i dynamika spodziewanego rozwoju wpłyną istotnie na całą polską gospodarkę. 

Raport jest opracowaniem dwujęzycznym (polsko-angielskim), które w sposób szczegółowy omawia zagadnienia związane z lądową, jak i morską energetyką wiatrową w Polsce, uwzględniając wszystkie zmiany otoczenia branży, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 12-miesięcy.   

Na potrzeby opracowania wybranych zagadnień w raporcie przeprowadzone zostało badanie, w którym swoją perspektywą podzielili się przedstawiciele firm działających w obszarze wiatrowej energetyki lądowej.  

Co znajduje się w tegorocznej edycji? 

  • Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie. 

Szeroka analiza branży i stanu jej rozwoju. 

  • Lądowa energetyka wiatrowa: uwarunkowania prawne i perspektywy biznesowe. 

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z budową, działaniem i rozwojem lądowych farm wiatrowych w Polsce. 

  • Morska energetyka wiatrowa: uwarunkowania prawne i perspektywy biznesowe. 

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z aktualnym stanem rozwoju i związanymi z nim uwarunkowaniami dotyczącymi budowy, działania i rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. 

  • Dodatek specjalny: Przemysł wiatrowy – przygotowany przez autorów opracowania we współpracy z Fundacją Wind Industry HUB oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), w którym poruszone zostały zagadnienia związane z rozwojem łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej i uwarunkowań mających wpływ na jego rozwój. 

– Energia wiatrowa to jeden z głównych filarów transformacji energetycznej w Polsce, biorąc pod uwagę jej wymagający znacznej przebudowy i rozbudowy miks energetyczny. Inwestycja w źródła wiatrowe jest, i jeszcze przez najbliższe dekady pozostanie, bezalternatywnym remedium na wysoką emisyjność polskiego systemu wytwarzania energii, wynikającą z liczby elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz z braku elektrowni jądrowych. Jednak sama dekarbonizacja energetyki to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Obecne zapotrzebowanie energetyczne Polski to ok. 180 TWh rocznie. Energia ta obecnie w ok. 70% jest pozyskiwana z węgla, który wymaga pilnego zastąpienia, głównie przez OZE i atom. Do tego dołożyć należy konieczność dekarbonizacji innych sektorów gospodarki, co oznaczać będzie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o 4 do 9 razy. Do tak radykalnych zmian potrzebne będzie wykorzystanie wszystkich aktualnie dostępnych i pojawiających się w najbliższych latach technologii wytwarzania i magazynowania energii, efektywnego i aktywnego zarządzania jej przesyłem oraz zużyciem po stronie odbiorców. Rola źródeł wiatrowych na lądzie i morzu w zaspokojeniu stale rosnącego zapotrzebowania na prąd, będzie zatem kluczowa. W najnowszym opracowaniu „Energetyka Wiatrowa w Polsce”, wspólnie z partnerami opracowania poruszyliśmy wszystkie naszym zdaniem najistotniejsze zagadnienia, które mogą pomóc w bezbłędnym rozeznaniu w zakresie obecnego stanu i perspektyw dla energetyki wiatrowej w Polsce – Wojciech Sztuba, Partner zarządzający w TPA Poland. 

Najnowsza edycja raportu jest dostępna na stronie: https://windenergy-tpa.pl/

Pobierz raport

Kontakt