Interpretacje podatkowe

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji podatkowych

Przedsiębiorcy będą czekać trzy miesiące dłużej na uzyskanie odpowiedzi na wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów przez Dyrektora KIS – czyli łącznie aż sześć miesięcy. Dotyczy to wniosków, które nie zostały rozpatrzone do dnia wejścia w życie specustawy, a także złożonych po jej wejściu. Ponadto minister finansów będzie mógł przedłużyć ten termin jednorazowo o kolejne trzy miesiące.

Kontakt