IT & Middle Market

Nasz interdyscyplinarny zespół zapewnia wsparcie podatkowe, księgowe i prawne dla firm działających w branży IT i nowoczesnych technologii.

Dzięki bogatemu doświadczeniu stworzyliśmy ofertę dedykowaną firmom działającym w obszarze IT. Niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się Państwa firma, naszym celem jest wspieranie w przezwyciężaniu barier prawnych, księgowych i podatkowych oraz w tworzeniu warunków do wzrostu dzięki wykorzystaniu ulg i zachęt podatkowych, pozwalając Państwu skoncentrować się na działalności głównej (core business).

Jednocześnie doświadczenie, na które się powołujemy, umożliwiło nam stworzenie usług wychodzących naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z tego sektora.

Nasze produkty dla firm z branży IT i nowoczesnych technologii:

Kontakt