Opłata prolongacyjna w podatkach

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Prawo podatkowe


Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w podatkach

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku stanowiącego dochód budżetu państwa lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę są zwolnieni z konieczności uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Ulga w opłacie prolongacyjnej ma zastosowanie, jeżeli wniosek o odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID- 19, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Kontakt