Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Wsparcie płynności przedsiębiorstw


Celem ustawy jest umożliwienie udzielania pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnościach w formie wsparcia finansowego oraz w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Pomoc będzie udzielana w formie trzech programów wsparcia:

  • Pomoc na ratowanie
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
  • Pomoc na restrukturyzację.

Szczegóły dotyczące każdej z powyższych form pomocy przedsiębiorcom znajdą Państwo w opracowaniu: Przegląd założeń „tarczy antykryzysowej” – pomoc publiczna dla przedsiębiorców


W ramach praktyki TPA oferujemy:

  • Bieżące doradztwo w zakresie wyboru wybranej formy pomocy w ramach tzw. ustawy „nowej szansy”
  • Wsparcie w opracowaniu strategii restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa
  • Wsparcia kierownictwa w procesie sporządzenia wniosku wymaganego do skorzystania z wymienionych programów w tym m.in:
  • pomoc w sporządzeniu prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
  • pomoc w sporządzeniu uproszczonego planu restrukturyzacyjnego,
  • doradztwo w zakresie sprawnego wdrożenia uproszczonego planu restrukturyzacyjnego będącego warunkiem udzielenia pomocy.
Kontakt