Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

| Do przeczytania w 1 min

Skutecznym sposobem wyeliminowania ryzyka kwestionowania przez organy skarbowe rynkowości cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi jest uzyskanie tzw. uprzedniego porozumienia cenowego (Advance Pricing Agreement, APA). Uprzednie porozumienie cenowe to decyzja Szefa KAS, która potwierdza prawidłowość przyjętej metody ustalania cen transferowych w danej transakcji zawieranej przez podatnika z podmiotem powiązanym (lub wieloma podmiotami powiązanymi). Decyzja ta stanowi swego rodzaju „gwarancję” prawidłowości cen transferowych stosowanych w transakcji objętej APA.

Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie w procedurze ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe:

  • Analizę dokumentów i opracowanie strategii postępowania.
  • Przygotowanie wniosku o APA.
  • Organizację i uczestnictwo w spotkaniu wstępnym z KAS w celu wstępnego ustalenia możliwości zawarcia APA na oczekiwanych przez Klienta warunkach i wyjaśnienia wątpliwości związanych z wnioskiem i procesem.
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu.
  • Przygotowywanie wszelkich pism, wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania KAS.
  • Wsparcie w przygotowaniu corocznego sprawozdania o realizacji porozumienia APA.
Kontakt