Doradztwo strategiczne

| Do przeczytania w 1 min

TPA oferuje rozwiązania obejmujące strategiczne doradztwo finansowe, pozyskiwanie i optymalizację finansowania, jak również wsparcie w tworzeniu dokumentów korporacyjnych, np. strategie rozwoju czy prezentacje inwestorskie. Nasze usługi pozwalają podejmować racjonalne decyzje dotyczące finansów przedsiębiorstw. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu zespołu dążymy do maksymalizacji wartości firmy naszych Klientów.

  • wsparcie w tworzeniu i weryfikacja biznesplanów i strategii rozwoju
  • wsparcie w procesie pozyskania finansowania
  • optymalizacja struktury finansowania
  • analizy ekonomiczne i finansowe przedsiębiorstw
  • tworzenie dokumentów korporacyjnych (memoranda, strategie rozwoju, prezentacje inwestorskie)
  • restrukturyzacja biznesu
  • ocena opłacalności przedsięwzięć „feasibility study”.

W ramach Zespołu łączymy wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów, podatków i zarządzania. Współpracujemy również z ekspertami z pozostałych specjalizacji TPA, którzy dostarczają rozwiązania i usługi prawne. W przypadku transakcji transgranicznych współpracujemy z innymi firmami sieci TPA oraz Baker Tilly International, używając jednolitej metodologii wypracowanej przez naszych ekspertów.

Do naszego zespołu należą biegli rewidenci i dyplomowani analitycy finansowi (CFA), mający doświadczenie w pracy na rzecz inwestorów polskich i zagranicznych, firm rodzinnych, a także instytucji finansowych.

Kontakt