Due diligence finansowe

| Do przeczytania w 1 min

Nasza metodyka planowania i przeprowadzania projektów typu due diligence łączy zarówno maksymalizację efektywności pod względem kosztów, jak i zapewnia optymalny zakres identyfikacji i wyceny ryzyka. 

Finansowa część due diligence przeprowadzana jest zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami. Zakres przeglądu due diligence obejmuje między innymi:

  •   identyfikację podstawowych ryzyk biznesowych (tzw. deal – breakers)
  •   przeprowadzenie analizy EBITDA pod kątem projekcji przepływów pieniężnych
  •   analizę działalności operacyjnej, zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej
  •   przegląd pozycji bilansu oraz zobowiązań pozabilansowych
  •   analizę kształtowania się kapitału obrotowego
  •   analizę istotnych umów zawartych przez przejmowaną spółkę
  •   omówienie rozliczeń podatkowych przejmowanej spółki.

Efektem naszych prac jest raport przedstawiający opis poszczególnych obszarów będących przedmiotem przeglądu due diligence wraz z podsumowaniem istotnych ryzyk oraz zestawem szczegółowych informacji finansowych.

Kontakt