Podatek od nieruchomości

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do sekcji:
Branża nieruchomości


Na mocy przepisów ustawy antykryzysowej ogłoszonej 31 marca 2020 r., związanej ze zwalczaniem skutków COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 568) gminy zostały upoważnione do podejmowania określonych działań dotyczących podatku od nieruchomości: gruntów, budynków lub budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W szczególności, rada gminy może podjąć decyzję o:

  • wprowadzeniu zwolnień z podatku od nieruchomości za część roku 2020 lub
  • odroczeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości przypadających w miesiącach kwiecień – czerwiec 2020, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.*

Ułatwienia te będą dotyczyły wskazanych przez gminy grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Będziemy monitorować na bieżąco działania podejmowane przez poszczególne gminy i publikować dostępne informacje na naszej stronie internetowej. Podsumowanie rozwiązań dostępnych dla poszczególnych gmin znajdują się na stronie:

Ułatwienia w podatku od nieruchomości na czas pandemii
– działania gmin

 
 
Zapraszamy do bieżącej weryfikacji.

* Przedsiębiorcy składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku i uiszczają podatek od nieruchomości w ratach miesięcznych – do 15 dnia każdego miesiąca.


Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość skorzystania z odroczenia terminów płatności podatku, rozłożenia podatku na raty, umorzenia zobowiązania lub zaległości podatkowych na podstawie dotychczas istniejących przepisów Ordynacji podatkowej, tj. na wniosek podatnika.

Wzory wniosków do skorzystania z tych możliwości znajdziecie państwo na naszej stronie:.

Ulgi w spłacie podatków
(wzory wniosków)

 

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.

Kontakt