TPA Poland uruchamia kolejną praktykę biznesową: Real Estate Services

3. października 2019 | Do przeczytania w 2 min

TPA Real Estate Services to między innymi kompleksowe usługi brokerskie i doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości komercyjnych, wycen, finansowania i refinansowania. To naturalne poszerzenie wachlarza usług TPA Poland adresowanych do sektora nieruchomości i kolejny znaczący krok rozwojowy firmy.

Na czele nowej linii serwisowej staną Wojciech Doliński, MRICS REV, od dawna związany z TPA Poland, oraz Michał Sternicki, uznany ekspert rynku nieruchomości z doświadczeniem bankowym i finansowym.

„W ramach nowej specjalizacji zapewnimy klientom kompleksowe doradztwo inwestycyjne i strategiczne, także w zakresie finansowania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Mamy bogate doświadczenie we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych, a także mieszkaniowych, które wraz z zespołem transakcyjnym, podatkowym, prawnym i finansowym TPA Poland pozwoli nam stworzyć unikalną wartość dodaną dla naszych klientów”

– podkreśla Wojciech Doliński, Partner Zarządzający TPA Real Estate Services.

„Cieszę się, że mogę dołączyć do tak prężnie działającej i doskonale rozpoznawalnej na rynku real estate firmy, jaką jest TPA Poland. Praca w tym zespole pozwoli mi optymalnie wykorzystać wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe w sektorze nieruchomości”

– komentuje Michał Sternicki, Partner Zarządzający TPA Real Estate Services.

Wojciech Doliński uczestniczył w licznych transakcjach nieruchomościami dla polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz gruntów deweloperskich. Zrealizowane dotychczas przez niego wyceny w Polsce, Niemczech i regionie CEE obejmowały nieruchomości o łącznej wartości sięgającej 30 miliardów złotych.

Z kolei Michał Sternicki ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie między innymi finansowania nieruchomości, rozwoju nieruchomości komercyjnych, przejęć, inwestycji, finansowania projektów. Zajmował się także udzielaniem kredytów deweloperskich i inwestycyjnych na portfele transgraniczne oraz rozwojem działalności gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, współpracując z krajowymi i międzynarodowymi inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi, SWF i grupami private equity. Swoje doświadczenie zdobywał także w Niemczech i Londynie.

„To nie pierwszy tak znaczący krok w rozwoju TPA Poland. Od kilku lat firma konsekwentnie stawia na poszerzanie swojej oferty, między innymi poprzez utworzenie w 2018 roku kancelarii prawnej pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal, a także przyłączenie do TPA Poland warszawskiego zespołu Moore Stephens Central Audit we wrześniu 2019 roku. TPA Real Estate Services to kolejny milowy krok ugruntowujący silną pozycję TPA Poland na rynku usług doradczych, w szczególności w doradztwie dla sektora nieruchomości”

– zaznacza Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający TPA Poland.  

TPA Poland_Nowa praktyka biznesowe_informacja prasowa_2019 10 04_PL
Kontakt