Wsparcie fuzji i przejęć

| Do przeczytania w 2 min

Jednym z podstawowych kryteriów efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej jest sukcesywne zwiększanie wartości biznesu. Często cel ten realizowany jest w drodze fuzji i przejęć, a w takim przypadku kluczowe staje się przeprowadzenie transakcji w sposób optymalny.

Zabezpieczenie ryzyk i właściwa strategia oraz ocena wartości transakcji są kluczowymi elementami wpływającymi na sukces przedsięwzięcia. Ostateczne powodzenie procesu zależy również w dużym stopniu od jakości posiadanych informacji, a także podjęcia właściwych działań potransakcyjnych w zakresie integracji systemów czy restrukturyzacji. Zaangażowanie niezależnych ekspertów to wiele korzyści płynących z zastosowania wielokrotnie sprawdzonej metodologii oraz różnorodnych doświadczeń projektowych. Zespół Doradztwa Transakcyjnego TPA jest dobrze przygotowany do pełnienia kluczowej roli na każdym istotnym etapie transakcji.

Naszym celem jest wsparcie Klienta w przeprowadzeniu transakcji w taki sposób, aby uzyskał jak największą wartość dodaną.

Nasze usługi obejmują między innym:

  • due diligence finansowe i podatkowe
  • wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych oraz instrumentów finansowych
  • strukturyzację transakcji z punktu widzenia podatków i rachunkowości, a także maksymalizację wartości transakcji.

Ponadto zapewniamy:

  • wsparcie w procesie negocjacji
  • doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej, w tym wsparcie w procesie raportowania
  • okresowy monitoring realizacji celów zdefiniowanych w ramach procesów restrukturyzacji
  • strategiczne doradztwo finansowe, dotyczące między innymi planowania rozwoju firmy w wymiarze ilościowym oraz jakościowym.

W ramach Zespołu łączymy wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów, podatków i zarządzania. Współpracujemy również z ekspertami z pozostałych specjalizacji TPA, którzy dostarczają rozwiązania i usługi z zakresu outsourcingu księgowego, doradztwa personalnego oraz administracji płacowej. Ściśle współdziałamy również z doradcami prawnymi.

W przypadku transakcji transgranicznych współpracujemy z innymi firmami sieci TPA oraz Baker Tilly International, używając jednolitej metodologii wypracowanej przez naszych ekspertów

Kontakt