Wyceny

| Do przeczytania w 2 min

Wyceny są trochę nauką, a trochę sztuką, w której intuicja jest nie mniej ważna niż skrupulatność i wnikliwość. Nasi polscy i zagraniczni klienci – w tym fundusze inwestycyjne – mieli się okazję o tym przekonać wielokrotnie.

Nasze usługi obejmują:

  • wyceny przedsiębiorstw, udziałów oraz praw własności intelektualnej,
  • obsługę funduszy inwestycyjnych zamkniętych (wyceny aktywów niepublicznych na potrzeby transakcji oraz sprawozdań do KNF)
  • analizy „fairness opinion”
  • tworzenie modeli finansowych na potrzeby spółki
  • tworzenie prognoz finansowych i operacyjnych dla przedsiębiorstw
  • alokację ceny nabycia przejmowanej jednostki (PPA)
  • wyceny instrumentów finansowych, ocenę ich faktycznego i potencjalnego wykorzystania w strategii finansowej firmy oraz rachunkowość zabezpieczeń
  • weryfikację wycen sporządzonych przez innych specjalistów

Wyceniając przedsiębiorstwo, posługujemy się metodami podobnymi do tych stosowanych przez specjalistów na całym świecie; sekret tkwi w tym, jak te metody stosujemy.

Nie istnieje jeden szablon, który dałoby się przyłożyć do każdej działalności. Biznes, którego kupnem lub sprzedażą zainteresowany jest klient, traktujemy zawsze tak, jakbyśmy to my chcieli dowiedzieć się, ile można uzyskać przy sprzedaży lub ile trzeba zapłacić za kupno. Oznacza to, że większość czasu potrzebnego na realizację zlecenia spędzamy na próbach zrozumienia natury i specyfiki wycenianej firmy.

Do naszego zespołu należą biegli rewidenci i dyplomowani analitycy finansowi (CFA), mający doświadczenie w pracy na rzecz inwestorów polskich i zagranicznych, firm rodzinnych, a także instytucji finansowych – w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Kontakt