Zespół Moore Stephens Central Audit dołącza do TPA Poland

2. września 2019 | Do przeczytania w 3 min

Połączenie zespołu Moore Stephens Central Audit z międzynarodową firmą doradczą TPA w Polsce stało się faktem. Na mocy zawartego porozumienia, 2 września 2019 roku ponad 60 ekspertów i specjalistów podatkowych, księgowych i audytorów pracujących dotychczas pod szyldem Moore Stephens dołączyło do warszawskich działów doradztwa podatkowego, audytu oraz outsourcingu księgowości i płac TPA Poland. W wyniku połączenia, z zespołem ponad 270 ekspertów i obrotami przekraczającymi 60 mln PLN za 2019 r., TPA Poland znajdzie się wśród największych i najdynamiczniej rozwijających się firm konsultingowych.

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa obecna już w 12 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Zatrudnia ponad 1500 ekspertów w 30 lokalizacjach.

TPA Poland jest członkiem Baker Tilly International – jednej z 10 największych sieci doradczych i audytorskich na świecie. W jej skład wchodzi 126 niezależnych firm członkowskich zatrudniających łącznie ponad 34 000 osób w 746 biurach na terenie 145 krajów.

Rynek doradczy należy do wysokokonkurencyjnych i nowoczesnych sektorów gospodarki. Jego klienci oczekują kompleksowego, wielowymiarowego i wyprzedzającego ogólnogospodarcze trendy podejścia. Firmy świadczące usługi w tym zakresie należą do największych organizacji eksperckich i prześcigają się w oferowaniu nowatorskich rozwiązań tworzących realną wartość dla klientów.

„Doradca przyszłości musi w coraz większym stopniu łączyć twarde kompetencje zawodowe z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi. Wymaga to połączenia trafnych przewidywań na temat przyszłych potrzeb klientów ze zdolnością do stałego inwestowania w utrzymanie konkurencyjności oferowanych usług. Dołączenie zespołu Moore Stephens Central Audit do TPA powiększa spektrum naszych kompetencji doradczych, a jednocześnie zwiększa naszą zdolność transformacji technologicznej.”

– podkreśla Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający TPA Poland.

Od 15 lat TPA Poland oferuje w biurach w Warszawie, Poznaniu i Katowicach usługi z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a od 2018 roku także doradztwa prawnego pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal. TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są w Polsce wyłącznymi przedstawicielami Baker Tilly International – jednej z największych globalnych sieci firm doradczych.

„Cieszymy się, że możemy dołączyć do dynamicznie rosnącej firmy jaką jest TPA Poland. Sprawnemu połączeniu potencjału naszych przedsiębiorstw sprzyjają kompetencyjne dopasowanie obydwu zespołów oraz ich podobne kultury organizacyjne nastawione na poszukiwanie nowych wyzwań i świadczenie usług najwyższej jakości.”

– podkreśla Monika Tuzimek, która obejmie funkcję Partnera w Dziale audytu i doradztwa gospodarczego TPA Poland.

Do grona Partnerów TPA Poland dołączy także Iga Kwaśny, która zajmie stanowisko Partnera w Dziale outsourcing księgowości i płac.

„Połączenie zespołu Moore Stephens Central Audit z TPA jest bez wątpienia unikalnym wydarzeniem na nasyconym rynku usług profesjonalnych w Polsce. Pozwoli nie tylko na poszerzenie zakresu oferowanych usług i branżowych specjalizacji, ale także na znaczne zwiększenie efektywności organizacyjnej.”

– wskazuje Krzysztof Horodko, Partner Zarządzający TPA Poland.

 

Zespół Moore Stephens Central Audit dołącza do TPA Poland_informacja prasowa_2019 09 02
Kontakt